Tilbygg Marker skole

Tilbygg - Påbygg

Vi har lang erfaring med tilbygg/påbygg til de fleste type bygg.Vi tar gjerne på oss hele jobben, men tilpasser prosjektet dersom du ønsker å gjøre noe selv.

Vi kan også være behjelpelig med utarbeidelse av tegninger og byggesøknad til ditt prosjekt.