Prosjekter

Sagodden Brygge


Sandli bygg bygger leiligheter på Sagodden i Ørje. Prosjektet hadde oppstart 2017 og til nå så har Sandli Bygg levert trinn 1,2 ,3 og 4 (del 1av2)

Rehabilitering av leiligheter Åsveien, Marker kommune


Sandli Bygg bytter vinduer, tak, og utvendig kledning på flere leiligheter i Åsveien for Marker kommune.

 

Helgetjern Øst rehabiliteres


Sandli bygg bytter vinduer, dører og etterisolerer gavler for Helgetjern Øst Borettslag Ørje. Det er totalt 15 leiligheter som er fordelt på en åttemannsbolig, to tomannsleiligheter og tre eneboliger. Prosjektet hadde oppstart høsten 2018, og skal være ferdig i slutten av februar 2019

Rehabilitering av Krokvannsdammen


Det er blitt revet vekk og lagd ny dam i Lie skog. Det er blitt lagt til rette for blåmerket tursti over dammen. Oppdrag fra Viken fylkeskommune

Kviserudgården


Vi har rehabilitert taket på Kviserud-gården i Mysen med heldekkende sink. Stilig!

Fiskelaboratorium


Fiskelaboratorium for NMBU, Campus Ås

Vesteng Borettslag


Rehabilitering av 15 tak

Askim Kommune


Modulbygg

Ørje Sluser


Restaurering av 6 sluseporter

Mosebyneset


Enebolig

Meieriet, Ørje


Leilighetskompleks

Marker Skole


Marker Skole har fått nytt tak

Marker Skole


Administrasjonsbygget

Lilleveien Terrasse, Ørje


Lilleveien Terrasse

Holtermoen


Brolager