Prosjekter

t

Høvleritomta BRL

Vi bytter kledning utvendig og forer på yttervegger med 50mm isolasjon og ny vindtett. 

Se mer


Da har vi innredet andre etasje hos Mysen Cementstøperi AS til et møterom og kontor.

Mysen Cementstøperi AS

Da har vi innredet andre etasje hos Mysen Cementstøperi AS til et møterom og kontor.

Se mer


Vi har byttet tak og ny panel på sydvegg på Bommen

Bommen

Vi har byttet tak og ny panel på sydvegg på Bommen


Helgetjern Borettslag

Helgetjern Borettslag

Sandli bygg har lagt om takene på alle leilighetene for Helgetjern borettslag.


Tomannsbolig Neset, Ørje

Tomannsbolig Neset, Ørje

Sandli Bygg har bygget tomannsbolig i Neset på Ørje.


Vi bygger skytterbane for Eidsberg JFF. Den inneholder 2 jegertrapbaner, riflebane og sanitærhus.

Søbybanen

Vi bygger skytterbane for Eidsberg JFF. Den inneholder 2 jegertrapbaner, riflebane og sanitærhus.


Moen brl

Moen Borettslag, Askim

Sandli Bygg rehabiliterer og etterisolerer i Askim for Moen borettslag.


Klubbhuset

Ørje Klubbhus, Kunstgressbanen

Sandli Bygg har bygget klubbhus med garderober og møterom på kunstgressbanen. Det er i dag ferdig og overlevert.


Sagodden Brygge

Sagodden Brygge

Sandli bygg har bygd leiligheter på Sagodden i Ørje. Prosjektet hadde oppstart i 2017 og ble ferdig i 2022.


Rehabilitering

Rehabilitering av leiligheter Åsveien, Marker

Sandli Bygg bytter vinduer, tak, og utvendig kledning på flere leiligheter i Åsveien for Marker kommune.


Helgetjern

Helgetjern øst rehabiliteres

Sandli bygg bytter vinduer, dører og etterisolerer gavler for Helgetjern Øst Borettslag Ørje. Det er totalt 15 leiligheter som er fordelt på en åttemannsbolig, to tomannsleiligheter og tre eneboliger. Prosjektet hadde oppstart høsten 2018, og skal være ferdig i slutten av februar 2019


Demning

Rehabilitering av Krokvannsdammen

Det er blitt revet vekk og laget ny dam i Lie skog. Det er blitt lagt til rette for blåmerket tursti over dammen. Oppdrag fra Viken fylkeskommune


Kviserudgården

Kviserudgården

Vi har rehabilitert taket på Kviserud-gården i Mysen med heldekkende sink. Stilig!


Fiskelab

Fiskelaboratorium

Vi har bygd nytt fiskelaboratorium og ny miljøstasjon for NMBU.

Det gamle grisehuset ble rehabilitert og bygd om til et topp moderne anlegg for fiskeforskning. På baksiden av huset har vi bygd ny, moderne miljøstasjon som betjener hele Campus Ås.

Statsbygg var byggherre. Sandli Bygg AS var Generalentrepenør og hadde ansvaret for gjennomføringen av alle fag, dvs bygg, anlegg, betongarbeider, elektroarbeider, vvs-arbeider, overflatebehandling og automasjon.

Vårt mest kompliserte prosjekt så langt.


Modulbygg

Modulbygg, Askim

Vi gratulerer Askim kommune med 7 stk boliger. Boligene er modulbygg som ble levert ferdig fra fabrikk.


Stålkonstruksjon

Stålkonstruksjon

Vi har montert en stålkonstruksjon for et nytt flishus for Svein Egil Røen, Ørje.


Ørje Sluser

Ørje Sluser

Ørje sluser er et sluseanlegg ved bruget på Ørje. Slusene ble reist mellom 1857 og 1860 og har spilt en viktig rolle for tømmerfløtingen i haldenkanalen. Ørje sluser er restaurert til original stand og idag som i 1860 er slusene hånddrevet. Slusene har en løftehøyde på 10m. Samtidig med slusene ble det bygget bolig til slusemesteren på vestsiden av slusene, en bolig som Sandli Bygg restaurerte i 2011.


Mosebyneset

Mosebyneset, Ørje

Enebolig oppført i Mosebyneset, Ørje


Meieriet

Meieriet, Ørje

Bygningen var i gamle dager meieriet på Ørje, et handelsmidpunkt i den lille bygda. De siste tiårene sto store deler av bygningen tom, før Østfold Boligbyggelag kjøpte bygningen i 2005. Sandli Bygg sto for renoveringen og opparbeidelsen av byggets leiligheter.


Marker Skole

Marker Skole

Taket er lagt om på Marker skole. Det er lagt ut litt over 2000 m2 takstein.


Lilleveien terrasse

Lilleveien terrasse, Ørje

Oppdragsgiver: EBBL Type: LeilighetskompleksSted: Ørje, Østfold Oppstart: Sommer 2005 Ferdigstilling: Sommer 2006


Holtermoen

Holtermoen

Type: Stålbygg / lager-reolerSted: Bjørkelangen, Aurskog HølandOppstart: Sommer 2011Ferdigstilling: Sommer 2012

Statens vegvesen (SVV) utlyste i 2011 en anbudskonkuranse angående ett nytt lager på ca, 2500 m2. Bygget er et lager for å dekke nødvendige behov ved vegstasjonen på Holtermoen. Her driftes og lagres broer som tilhører vegvesenet, dette er midlertidige broer som vegvesenet kan sette opp ved kriser som rammer infrastrukturen f.eks flom eller ras. Broene består av elementer som kan settes sammen og danne en bro hvor det måtte være nødvendig.

Bygget består av reisverk av stål og “sandwich” elementer. Det er tre lagerhaller, to service haller, ett kontor, to bad og ett teknisk rom. Bygget består av mange tekniske løsninger som gjorde bygget sammen med størrelsen utfordrende og spennende å utvikle.

Tomten befinner seg like over SVV’s etablerte stasjon og ble kjøpt av norske skog i 2009. Tomten besto hovedsaklig av fjell og skog så bygget krevde grundige grunnarbeid. I tillegg til det 2500m2 store bygget er det anlagt en stor “gårdsplass” i asfalt og ca 150 lm reoler for lagring. Videre ble det også satt opp ytterligere 200lm reoler ved den etablerte stasjonen.