Prosjekter

Sagodden Brygge


Sandli Bygg bygger Sagodden på Ørje. Oppstart sommeren 2017. Byggetrinn 1 er nå overlevert, mens byggetrinn 2 så er det overlevert 6 av 8 leiligheter. Vi er godt i gang med byggetrinn 3. De første leilighetene skal være ferdige i løpet av høsten 2019.

Helgetjern Øst rehabiliteres


Sandli bygg bytter vinduer, dører og etterisolerer gavler for Helgetjern Øst Borettslag Ørje. Det er totalt 15 leiligheter som er fordelt på en åttemannsbolig, to tomannsleiligheter og tre eneboliger. Prosjektet hadde oppstart høsten 2018, og skal være ferdig i slutten av februar 2019

Kviserudgården


Vi har rehabilitert taket på Kviserud-gården i Mysen med heldekkende sink. Stilig!

Fiskelaboratorium


Fiskelaboratorium for NMBU, Campus Ås

Askim Kommune


Modulbygg

Vesteng Borettslag


Rehabilitering av 15 tak

Ørje Sluser


Restaurering av 6 sluseporter

Mosebyneset


Enebolig

Meieriet, Ørje


Leilighetskompleks

Marker Skole


Marker Skole har fått nytt tak

Marker Skole


Administrasjonsbygget

Lilleveien Terrasse, Ørje


Lilleveien Terrasse

Holtermoen


Brolager