Grunnarbeider

Kjøpt deg tomt??

Grunnarbeid

Det nytter ikke bygge et hus uten at man har et sted å plassere huset. Da tenker vi ikke på en tomt i seg selv, men rent teknisk.