Fukt- og vannskader

Har du vært uheldig med fukt eller vannskader?

Fuktskade

Har du vært uheldig med vannskader? Slapp av, det fikser vi !

Fukt og vannskader i bygninger kan fort skape store problemer og skader. Vann på gulvet kan være bare toppen av isfjellet. Kommer du over fukt i bygning er det viktig å handle raskt. Noen ganger er bruk av rett utstyr og god tørking tilstrekkelig for å redde skaden. Andre ganger er det nødvendig å være brutal å rive opp store deler av gulv/vegg/tak for å komme til fukt og evt råte. Så fort som mulig bør området komme i friluft for å tørke å fjerne fuktighet.

Sandli Bygg har kompetansen og utstyret for å analysere - tørke - reparere - så ferdigstille skaden.