Eldre verneverdige bygg

Lang erfaring og mye kunnskap

Gammelt verneverdig bygg

Sandli Bygg har lenge arbeidet med verneverdige og fredete bygninger. Arbeidet er som regel regulert av riksantikvaren og det er strenge retningslinjer på utført arbeid. Bygningen skal bli restaurert til original stand, og de originale byggematrialene skal bevares.