Holtermoen

Brolager

Type: Stålbygg / lager-reolerSted: Bjørkelangen, Aurskog HølandOppstart: Sommer 2011Ferdigstilling: Sommer 2012

Statens vegvesen (SVV) utlyste i 2011 en anbudskonkuranse angående ett nytt lager på ca, 2500 m2. Bygget er et lager for å dekke nødvendige behov ved vegstasjonen på Holtermoen. Her driftes og lagres broer som tilhører vegvesenet, dette er midlertidige broer som vegvesenet kan sette opp ved kriser som rammer infrastrukturen f.eks flom eller ras. Broene består av elementer som kan settes sammen og danne en bro hvor det måtte være nødvendig.

Bygget består av reisverk av stål og “sandwich” elementer. Det er tre lagerhaller, to service haller, ett kontor, to bad og ett teknisk rom. Bygget består av mange tekniske løsninger som gjorde bygget sammen med størrelsen utfordrende og spennende å utvikle.

Tomten befinner seg like over SVV’s etablerte stasjon og ble kjøpt av norske skog i 2009. Tomten besto hovedsaklig av fjell og skog så bygget krevde grundige grunnarbeid. I tillegg til det 2500m2 store bygget er det anlagt en stor “gårdsplass” i asfalt og ca 150 lm reoler for lagring. Videre ble det også satt opp ytterligere 200lm reoler ved den etablerte stasjonen.

Del på Facebook