IMG_2394.jpg

1. Sagodden Brygge

Byggertrinn 2 er godt igang

Sandli Bygg bygger Sagodden på Ørje. Oppstart sommeren 2017. Byggetrinn 1 er nå overlevert, og vi er i gang med 6 nye leiligheter i byggetrinn 2. De første enhetene skal være ferdige våren 2018.