IMG_2394.jpg

1. Sagodden Brygge

Byggertrinn 2 er godt igang

Sandli Bygg bygger Sagodden på Ørje. Oppstart sommeren 2017. Byggetrinn 1 er nå overlevert, og vi er i gang med 6 nye leiligheter i byggetrinn 2. De første enhetene skal være ferdige våren 2018.

IMG_4173.jpg

Askim Kommune

Modulbygg

Vi gratulerer Askim kommune med 7 stk boliger. Boligene er modulbygg som ble levert ferdig fra fabrikk.

Ferdig 2.jpg

Ås Kommune

Carport

Sandli Bygg har bygd ny carport for Ås kommune

aurskog.jpg

Aurskog sykehjem

Prosjekt: Aurskog sykehjem

Oppdragsgiver: Aurskog-Høland kommune
Type: Renovering
Sted: Aurskog
Oppstart: 2008

Aurskog sykehjem ligger sentralt plassert i sentrum av Aurskog. Sandli Bygg Renoverte store deler av sykehjemmet i 2008/2009, flere stuer, oppholdsareal og flere titalls pasient rom ble totalrenovert for å møte dagens standard.

bråtebakkenbhg.jpg

Bråtebakken Barnehage

Prosjekt: Bråtebakken Barnehage

Oppdragsgiver: Aurskog-Høland kommune
Sted: Hemnes
Oppstart: 2000

2016-04-15 07.52.45.jpg

Fiskelaboratorium

Fiskelaboratorium for NMBU, Campus Ås

Vi har bygd nytt fiskelaboratorium og ny miljøstasjon for NMBU.

Det gamle grisehuset ble rehabilitert og bygd om til et topp moderne anlegg for fiskeforskning. På baksiden av huset har vi bygd ny, moderne miljøstasjon som betjener hele Campus Ås.

Statsbygg var byggherre. Sandli Bygg AS var Generalentrepenør og hadde ansvaret for gjennomføringen av alle fag, dvs bygg, anlegg, betongarbeider, elektroarbeider, vvs-arbeider, overflatebehandling og automasjon.

Vårt mest kompliserte prosjekt så langt.

holtermoen.jpg

Holtermoen

Prosjekt: Holtermoen, brolager

Type: Stålbygg / lager-reoler
Sted: Bjørkelangen, Aurskog Høland
Oppstart: Sommer 2011
Ferdigstilling: Sommer 2012

Statens vegvesen (SVV) utlyste i 2011 en anbudskonkuranse angående ett nytt lager på ca, 2500 m2. Bygget er et lager for å dekke nødvendige behov ved vegstasjonen på Holtermoen. Her driftes og lagres broer som tilhører vegvesenet, dette er midlertidige broer som vegvesenet kan sette opp ved kriser som rammer infrastrukturen f.eks flom eller ras. Broene består av elementer som kan settes sammen og danne en bro hvor det måtte være nødvendig.

Bygget består av reisverk av stål og “sandwich” elementer. Det er tre lagerhaller, to service haller, ett kontor, to bad og ett teknisk rom. Bygget består av mange tekniske løsninger som gjorde bygget sammen med størrelsen utfordrende og spennende å utvikle.

Tomten befinner seg like over SVV’s etablerte stasjon og ble kjøpt av norske skog i 2009. Tomten besto hovedsaklig av fjell og skog så bygget krevde grundige grunnarbeid. I tillegg til det 2500m2 store bygget er det anlagt en stor “gårdsplass” i asfalt og ca 150 lm reoler for lagring. Videre ble det også satt opp ytterligere 200lm reoler ved den etablerte stasjonen.

2018-10-11 14.27.13.jpg

Kviserudgården

Nytt tak

Vi har rehabilitert taket på Kviserud-gården i Mysen med heldekkende sink. Stilig!

lilleveienterrasse.jpg

Lilleveien Terrasse

Prosjekt: Lilleveien Terrasse

Oppdragsgiver: EBBL
Type: Leilighetskompleks
Sted: Ørje, Østfold
Oppstart: Sommer 2005
Ferdigstilling: Sommer 2006

1_zpse328a25c.jpg

Marker Skole

Prosjekt: Marker Skole, Administrasjonsbygget

Oppdragsgiver: Marker Kommune
Type: Administrasjonsbygg, Betong/tre
Sted: Marker Skole
Oppstart: Sommer 2007
Ferdigstilling: Sommer 2008

Barneskolen og ungdomskolen på Ørje, ble i 2007 slått sammen til “Marker skole”. Større behov for klasserom og kontorer gjorde at skolen ønsket å bygge ut. Bygget ble reist mellom barneskolen og ungdomskolen og sørger for at man nå kan gå tørrskodd mellom byggene. det ca 500 m2 store bygget ble reist i tre og med kjeller- fundament- og plate- støpt i betong.

marker skole.jpg

Marker Skole

Marker Skole har fått nytt tak.

Taket er lagt om på Marker skole. Det er lagt ut litt over 2000 m2 takstein.

meieriet.jpg

Meieriet

Prosjekt: Meieriet Ørje

Oppdragsgiver: EBBL A/L
Type: Leilighetskompleks
Sted: Ørje, Østfold
Oppstart: Sommer 2006
Ferdigstilling: Sommer 2007

Bygningen var i gamle dager meieriet på Ørje, et handelsmidpunkt i den lille bygda. De siste tiårene sto store deler av bygningen tom, før Østfold Boligbyggelag kjøpte bygningen i 2005. Sandli Bygg sto for renoveringen og opparbeidelsen av byggets leiligheter.

slusene.jpg

Ørje Sluser

Prosjekt: Ørje sluser

Oppdrag:
Restaurering av 6 sluseporter
Bygge tribune ved nederste slusekammer
Restaurering av treverk ved slusekammerne
Sted: Ørje sluser
Oppstart: Sommer 2007
Ferdigstilling: Sommer 2009

Ørje sluser er et sluseanlegg ved bruget på Ørje. Slusene ble reist mellom 1857 og 1860 og har spilt en viktig rolle for tømmerfløtingen i haldenkanalen. Ørje sluser er restaurert til original stand og idag som i 1860 er slusene hånddrevet. Slusene har en løftehøyde på 10m. Samtidig med slusene ble det bygget bolig til slusemesteren på vestsiden av slusene, en bolig som Sandli Bygg restaurerte i 2011.

file-1.jpeg

Stålkonstruksjon

Ørje

Ny jobb utført!!

Vi har montert en stålkonstruksjon for et nytt flishus for Svein Egil Røen Ørje.

tomter.jpeg

Tomter

Leilighetsbygg og butikk

Vi er nå ferdig med jobben vi har hatt på Tomter. Der har vi opparbeidet plasser og parkeringer til et leilighetsbygg og en ny butikk. Butikken er nå åpnet og alt gikk etter planen.

IMG_1969.JPG

Vesteng borettslag

Vesteng borettslag

Oppdatering: Da er hus nr.15 ferdig.

Vi er godt igang med å skifte tak på 15 borettslags hus for Vesteng borettslag på Mysen. Prosjektet fikk en våt oppstart med mye regn. Prosjektet var ferdig høsten 2017.